Dreptul la viața privată în era digitală


Deși protecția datelor cu caracter personal nu determină în prezent toate aspectele menținerii vieții private, a devenit, totuși, un element fundamental în îngrijirea informațiilor noastre, în contextul noilor tehnologii. Acest lucru este valabil în special în cazul activităților noastre online, precum și al identităților noastre digitale.

Confidențialitatea a reprezentat un drept al omului de ceva timp

Ideea de confidențialitate, așa cum este percepută astăzi, există de ceva timp (mulți oameni consideră articolul realizat de Samuel Warren Louis Brandeis în 1890, Dreptul la viața privată, ca fiind primul argument intelectual real pentru acest concept, dar, fără îndoială, istoria este chiar mai vastă).

Definirea vieții private nu este o sarcină simplă. Ea include aspecte precum dreptul de a nu fi hărțuit și dreptul de a controla propria informație - cum și când aceasta poate fi partajată, spre exemplu.

Înțelegerea noastră asupra acestui subiect se schimbă cu timpul și conceptul poate fi subiectiv. Prin urmare, atingerea unui consens poate ajunge să fie fi dificilă. Cu toate acestea, puțini pot aduce contraargumente cu privire la următoarea definiție - viața privată presupune dreptul persoanelor de a separa aspectele vieții lor private de cercetarea publică. Prin urmare, toți avem acest drept, fără deosebire.

Nu mai este necesar să menționăm că în secolul 21, tema vieții private a ajuns la un nou nivel de interes, în condițiile în care noile evoluții tehnologice creează tot felul de noi provocări. Suntem în prezent copleșiți de nenumărate noi instrumente digitale, care expun din ce în ce mai mult activitățile noastre, atât în cunoștiință de cauză - uneori în mod tacit, cât și fără știrea noastră.

Protecția datelor ca bază pentru confidențialitatea online

Identitatea digitală poate fi definită ca un ansamblu de informații asociate cu activitățile pe care le desfășurăm în spațiul virtual, ca rezultat al interacțiunii cu alți utilizatori, organizații sau servicii online, în cazul în care acestea implică, în general, date cu caracter personal, adesea partajate la terți.

Terții de multe ori prelucrează, stochează sau transmit datele noastre, chiar și până în punctul în care pot realiza un profit din informațiile noastre. În prezent, există multe servicii online care cunosc detalii despre activitățile noastre, despre preferințe și date de identificare, care sunt utilizate în scopuri comerciale. Protecția acestor informații ajută la protejarea vieților noastre private.

Drepturile în cadrul noilor legi de protecție a datelor

În Europa, în contextul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, există Regulamentul General privind Protecția Datelor, ce urmează să intre în vigoare. Scopul acestuia este de a asigura faptul că noile drepturi de confidențialitate sunt în conformitate cu problemele actuale, cum este cazul dreptului de a fi uitat în mediul online.

Mai concis - oamenii au acum puterea de a solicita companiilor ștergerea datelor cu caracter personal, în anumite circumstanțe, de exemplu atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile inițiale pentru care au fost colectate sau când proprietarul își retrage acordul.

Dreptul de opoziție la profilare este, de asemenea, luat în considerare, ceea ce înseamnă că oamenii se pot opune ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate sau utilizate pentru crearea profilului personal, în anumite cazuri.

Profilarea presupune mijloace de urmărire a oamenilor în mediul online și direcționarea acțiunilor prin intermediul publicității bazate pe comportamentul lor. Cu alte cuvinte, profilarea implică trimiterea de anunțuri bazate pe obiceiuri și pe gusturile de navigare ale utilizatorilor. Această activitate ar trebui să devină mai dificil de implementat de către companii, pentru că acestea vor trebui să pună în aplicare, în prealabil, mecanisme adecvate de consimțământ.

Un al treilea element considerat de prezenta lege constă în dreptul la portabilitate a datelor. Persoanele fizice au dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal de la compania care procesează informațiile, într-un format comun și ușor de înțeles.

Cu toate că punerea în aplicare a acestor directive în cadrul unor organizații se poate dovedi a fi una complexă  iar modul în care vor funcționa odată puse în practică nu a fost încă definit - companiile de pe teritoriul UE și din afara acestuia ar trebui să înceapă să le ia în considerare, alături de modul în care vor pune aceste drepturi în vigoare.

Acest lucru nu reprezintă o sarcină simplă. În afară de a avea un impact asupra companiilor, legislația poate crea, de asemenea, modificări la nivel comportamental, oferindu-le oamenilor un control mai bun și drepturi asupra informațiilor personale. Sperăm că persoanele fizice vor fi capabile să-și exercite aceste drepturi.

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA

CORESPONDENT INDEPENDENT

oana April 4, 2017

Lasa un comentariu