Știri despre securitate, dezvăluiri și puncte de vedere ale experților ESET

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE (pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor cu caracter special prin formulare on-line) Va rugam sa ne furnizati CNP-ul dumneavoastra si numele complet si corect fiindu-ne necesare pentru gestiunea economico-financiara si administrativa Prin transmiterea acestor date speciale cu caracter personal va exprimati consimţământul in mod expres şi neechivoc si sunteti informat asupra aspectelor de mai jos. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. AXEL SOFT IT GROUP S.R.L., cu sediul social în com. Mogoşoaia, str. Valea Parcului nr.20, judeţul Ilfov, înmatriculată în Registrul comerţului al Jud. Ilfov, sub nr. J23/715/2002, CUI RO 14594957 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: gestiune economico-financiara si administrativa. Sunteţi sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru gestiunea economico-financiara si administrativa. Refuzul dvs. determină imposibilitatea intocmirii documentelor fiscale de achizitie a produselor/serviciilor pe care le furnizam. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, imputernicitul operatorului. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul operatorului. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră pot fi transferate în state din Uniunea Europeana sau alte state din Zona Economica Europeana în vederea administrarii, gestionarii si identificarii produselor si/sau serviciilor achizitionate prin intermediul AXEL. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate). S.C. AXEL SOFT IT GROUP S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu nr. 4774 din 10.04.2007. Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu. *orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.